Kompozit

stetec.JPG

V naší výrobě využíváme nejčastěji kompozitu epoxidové pryskyřice a skelného, případně uhlíkového vlákna. Námi používané epoxidové pryskyřice se vyznačují především vysokou kvalitou a výborními mechanickými vlastnostmi, ale také nespornou výhodou pro pracovníky - pryskyřice je prakticky bez zápachu, při práci není vyžadováno užívání obličejových filtračních masek, nepoškozuje sliznice a zpracovává se při pokojové teplotě.

Co je to ten kompozit?

Kompozitní materiál, neboli kompozit je materiál složený ze dvou a více základních složek s rozdílnými vlastnostmi, které dohromady poskytují výslednému výrobku nové vlastnosti, které nemá sama o sobě žádná z jeho součástí.

Jedním z nejznámějších kompozitních materiálu je železobeton, kompozit z ocelových drátů a betonu, dalším známým zástupcem je skelný laminát, kompozit ze skleněných vláken a pryskyřice. Hojně užívaný kompozitní materiál je asfaltová směs na výrobu povrchu komunikací.

Dalšími zástupci jsou kompozity z vláken uhlíkových a aramidových (kevlar), ze kterých se vyrábějí extrémně pevné a lehké díly pro konstrukce letadel a raket, užití mají i v automobilovém průmyslu a v ozbrojených složkách (neprůstřelné vesty).

Obvykle jedna ze součástí dodává výrobku pevnost a druhá slouží jako pojivo.

Přednosti kompozitních materiálů tkví zpravidla především v jejich hmotnosti. Oproti tradičním ocelovým součástem mají i při větším objemu stále podstatně nižší hmotnost, což usnadňuje jejich přepravu a rychlou a snadnou montáž a demontáž. Kompozitní materiály se výrazněji nedeformují (jejich mez elasticity odpovídá mezi pevnosti). Mají velmi vysokou mez únavy a jsou stabilní a spolehlivé. Kompozitní materiály mají výbornou ohnivzdornost v porovnání s lehkými slitinami, nicméně výpary mohou být toxické. Nevýhodou kompozitních materiálů s epoxidovou matricí může být citlivost na ředidla. Jiné běžné chemikálie užívané ve strojích jako oleje, plastická maziva, rozpouštědla, barvy či ropa kompozity nepoškozují. Kompozity stárnou v závislosti na vlhkosti a teplotě.

Kromě vynikajících mechanických a pevnostních charakteristik mají kompozitní materiály absolutní odolnost proti korozi i v agresivním prostředí, včetně UV záření a výborné tepelně izolační vlastnosti. Kompozitní materiály jsou stálobarevné a laminátové konstrukce jsou prověřeny dlouhodobým provozem. Variabilita tvarů a barev bez omezení umožňuje dokonalé přizpůsobení specifiku dané stavební struktury.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kompozitn%C3%AD_materi%C3%A1l