Kompozity

beton.jpg

Co je to kompozit?

Všeobecně lze říci, že kompozitem nazýváme jakýkoliv materiál složený ze dvou nebo více složek s různými vlastnostmi. Výsledný produkt tak získá nové vlastnosti, které nemá ani jedna z jeho složek - např. lepší pružnost, pevnost v tahu, tlaku, chemickou odolnost atd.. U dvousložkových kompozitů pak obvykle jedna ze složek dodává výslednou pevnost v požadovaném směru a druhá slouží jako pojivo (matrice).

Využití kompozitů

Bezpochyby jeden z nejznámějších představitelů kompozitu nás obklopuje v každodenním životě - železobeton, tedy kompozit z ocelových prutů a betonu. Nezaostává za ním ani povrch silnic - směs asfaltu a kameniva. Z našeho oboru je pak nejznáměnší tzv. sklolaminát, tedy směs pryskyřic a skelného vlákna.

V naší výrobě využíváme nejčastěji kompozitu epoxidové pryskyřice a různých druhů vláken - skelné, uhlíkové, aramidové (kevlar). Námi používané epoxidové pryskyřice se vyznačují především vysokou kvalitou a výborními mechanickými vlastnostmi, ale také nespornou výhodou pro pracovníky - pryskyřice je prakticky bez zápachu, při práci není vyžadováno užívání obličejových filtračních masek, nepoškozuje sliznice a zpracovává se při pokojové teplotě.

Výhody kompozitů

stetec.JPGHlavní výhodou kompozitních materiálů je zejména jejich váha - například ve srovnání s ocelí mají při stejném objemu a stejné pevnosti podstatně nižší hmotnost. Kompozitní materiály nabízejí vysokou mez únavy, stability a spolehlivosti. Mají výbornou odolnost vůči korozi a nevyžadují žádnou speciální korozivzdornou ochranu jako třeba ocel nebo hliník. Při použití specifických pryskyřic a tužidel pak skvěle odolávají i agresivním chemikáliím, UV záření a ohni. Běžně používané epoxidové "lamináty" pak bezproblému odolají olejům, rozpouštědlům či palivům.

V neposlední řadě je obrovskou výhodou kompozitů jejich tvarová variabilita - možnosti jsou prakticky neomezené a cenově příznivé při výrobě od jednoho kusu až po obrovské série.